Condicions d’adquisició de les entrades

L’adquisició de l’entrada Àtica representa l’acceptació de les condicions següents:

• L’Organització es reserva el dret d’alterar o modificar, si les circumstàncies ho exigeixen, les dates, els horaris, els programes o els intèrprets anunciats de l’espectacle, així com de decretar-ne la suspensió.

• Una vegada adquirida l’entrada no podrà ser canviada, ni se’n podrà retornar l’import, excepte per cancel·lació de l’esdeveniment, cas en què l’Organització es compromet a la devolució de l’import.

• No es permetrà l’entrada de públic a l’espai durant la representació. És potestat de l’Organització permetre l’entrada al recinte un cop començat l’espectacle en les condicions indicades pel personal d’Àtica.

• L’Organització es reserva el dret d’admissió. L’adquisidor de l’entrada es compromet a complir els requisits i les condicions de seguretat de l’espai. L’Organització no es fa responsable de la utilització indeguda de les instal·lacions.
El portador d’aquesta entrada es compromet a ser respectuós amb els artistes, els propietaris i el personal de l’espai, així com a desconnectar els telèfons mòbils i tot tipus d’alarmes abans d’accedir al recinte, i a no menjar, beure o fumar a l’interior. També es prohibeix l’entrada d’animals, excepte dels gossos pigalls.

• Els grups bombolla seran de màxim 6 persones o el permès segons normativa vigent.

• Queden reservats tots els drets d’imatge i de propietat intel·lectual dels espectacles. Es prohibeix la captació, filmació o gravació d’imatges o sons sense prèvia autorització de l’Organització, així com l’entrada al recinte amb qualsevol objecte o producte que l’organització consideri perillós.

• L’Organització no es farà responsable de les pèrdues, robatoris, deterioraments, danys o perjudicis causats al portador o als seus objectes personals durant l’estada al recinte.

• El portador de l’entrada accepta que es puguin fer enregistraments i fotografies durant el festival Àtica, així com fer publicacions a les xarxes socials i a la la pàgina web del festival.

Les imatges i els textes de la web www.aticafestival.cat estan protegits i no es poden copiar!