Llei dels serveis de la societat de la informació (LSSI)

L’ASSOCIACIO TANDEM PRODUCCIONS, responsable del lloc web, d’ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Nº 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús. Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

L’ASSOCIACIO TANDEM PRODUCCIONS es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web de ÀTICA FESTIVAL.

 

Dades identificatives

Nom de domini: aticafestival.cat
Nom comercial: Festival Àtica Penedès
Denominació social: ASSOCIACIO TANDEM PRODUCCIONS
CIF:G67281105
Domicili social: Carrer Ramon Freixas núm. 46, 4t, 1a. 08720 Vilafranca del Penedès
E-mail: atica@aticafestival.cat

Les imatges i els textes de la web www.aticafestival.cat estan protegits i no es poden copiar!